ثبت نما

ثبت نما

خدمات مدیریتی

شرکت آرتا پردازش کیان آتی در سال ۱۳۹۵ با توجه به احساس نیاز جامعه نمایشگاهی به اطلاعات کاملتر و آنالیزهای نمایشگاهی اقدام به راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات نمایشگاهی نمود

لینک سایت